Regulamin Serwisu

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2024

1.

Wprowadzenie

Niniejszy regulamin ma na celu wyjaśnienie zasad korzystania z naszej witryny oraz naszych usług. Jako firma działająca w branży projektowania stron internetowych, zobowiązujemy się do świadczenia usług najwyższej jakości, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Naszym priorytetem jest zapewnienie transparentności i rzetelności we wszystkich aspektach naszej działalności. Korzystając z naszej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad zawartych w tym regulaminie, które służą ochronie obu stron i zapewniają najlepsze doświadczenie z naszymi usługami.

2.

Akceptacja warunków

Przez dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz wszystkich związanych z nim przepisów i zasad. Rozumiemy, że każdy użytkownik naszej strony może mieć różne potrzeby i oczekiwania, jednak akceptacja tych warunków jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. W przypadku niezgody z jakimkolwiek punktem tego regulaminu, prosimy o niekorzystanie z naszej strony. Regularne odwiedzanie strony oraz korzystanie z naszych usług będzie traktowane jako ciągłe akceptowanie aktualnych warunków korzystania.

3.

Opis usług

Specjalizujemy się w tworzeniu nowoczesnych, responsywnych stron internetowych, zaprojektowanych z myślą o optymalnym doświadczeniu użytkownika. Nasze usługi obejmują również rozwijanie sklepów internetowych z zaawansowanymi funkcjami e-commerce oraz świadczenie kompleksowych usług w zakresie optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO), co pomaga w zwiększaniu widoczności strony naszych klientów w Internecie. Każdy projekt jest dla nas unikalny, a nasi eksperci angażują się w zapewnienie najwyższej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

4.

Warunki korzystania

Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem, etyką i dobrymi obyczajami. Zabrania się wykorzystywania strony do działalności nielegalnej, publikowania treści obraźliwych, naruszających prawa autorskie, propagowania dyskryminacji lub innych działań szkodliwych. Oczekujemy, że użytkownicy będą przestrzegać tych zasad w celu zapewnienia bezpiecznego i pozytywnego środowiska dla wszystkich odwiedzających.

5.

Prawa autorskie

Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie internetowej, w tym teksty, grafiki, logo, ikony, obrazy oraz oprogramowanie, są własnością Strony Internetowe UK lub naszych licencjodawców i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, sprzedaży lub wykorzystywania tych materiałów w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej zgody. Użytkownikom przysługują prawa do korzystania z tych materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo autorskie.

6.

Ochrona danych osobowych

Strony Internetowe UK zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności GDPR (zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii). Wszystkie dane osobowe użytkowników, zbierane w trakcie korzystania ze strony, będą przetwarzane z należytą starannością i tylko w celach, do których zostały udostępnione, takich jak komunikacja z klientem, realizacja zamówień, czy marketing. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

7.

Zmiany w regulaminie

Strony Internetowe UK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Poprawki do regulaminu wynikają z rozwoju technologicznego, zmian w prawie, czy też zmian w naszych wewnętrznych procedurach. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez naszą stronę internetową. Kontynuacja korzystania ze strony po wprowadzeniu zmian będzie traktowana jako akceptacja tych zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej sekcji, aby być na bieżąco z aktualnym regulaminem.

8.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strony Internetowe UK dokładają wszelkich starań, aby informacje i usługi prezentowane na stronie były najwyższej jakości, jednak nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze wolne od błędów czy przerw w dostępności. W związku z tym zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z naszej strony lub z niemożności korzystania z niej, w tym za utratę danych, zysków, reputacji, czy inne straty niematerialne. Użytkownicy korzystają z naszej strony na własne ryzyko.

9.

Postanowienia końcowe

Ten regulamin podlega prawu Wielkiej Brytanii. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony internetowej Strony Internetowe UK będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdyby którakolwiek z klauzul tego regulaminu została uznana za nieważną przez sąd, pozostałe klauzule pozostają w mocy. Dane kontaktowe firmy, w tym adres siedziby i informacje kontaktowe, są dostępne na stronie w sekcji ‘Kontakt’. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o informację.

Chcesz mieć stronę internetową?

© 2024 Strony Internetowe UK • All rights reserved