Ochrona Danych

Ostatnia aktualizacja: 19/01/2024

1.

Zakres Polityki

Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych jest określenie jakich danych osobowych zbieramy od naszych użytkowników oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Do danych tych należą (ale nie ograniczają się do): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje osobowe podawane dobrowolnie przez użytkowników podczas korzystania z naszych usług. Polityka ta ma na celu zapewnienie przejrzystości w naszych działaniach oraz zobowiązuje nas do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym GDPR.

2.

Zasady Prywatności

W ramach naszej Polityki Ochrony Danych, Strony Internetowe UK zobowiązują się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z GDPR i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dokładamy wszelkich starań, by utrzymywać wysokie standardy bezpieczeństwa, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, modyfikacji lub ujawnieniu danych osobowych. Nasze procedury i praktyki są regularnie aktualizowane, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę informacji, które nam powierzają nasi klienci.

3.

Prawa Użytkownika

Zgodnie z GDPR, użytkownicy naszej strony mają szereg praw odnoszących się do ich danych osobowych. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ponadto, użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych i mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Zapewniamy, że wszelkie takie żądania zostaną obsłużone zgodnie z obowiązującymi przepisami i w odpowiednim czasie.

4.

Przetwarzanie Danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony wyłącznie w celach związanych z dostarczaniem usług projektowania stron internetowych, e-commerce i SEO. Dane te są używane do komunikacji z klientami, zarządzania zamówieniami, optymalizacji usług oraz celów marketingowych, o ile uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę. Zawsze działamy zgodnie z zasadami GDPR, co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób legalny, uczciwy i transparentny.

5.

Udostępnianie Danych

Strony Internetowe UK zobowiązują się do nieudostępniania danych osobowych użytkowników strony trzecim stronom bez wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celach realizacji usługi. W takich przypadkach, dane mogą być przekazywane zaufanym partnerom czy podwykonawcom, którzy pomagają w dostarczaniu naszych usług, zawsze z zachowaniem pełnej poufności i bezpieczeństwa danych. Zapewniamy, że wszelkie takie przekazywanie danych jest zgodne z GDPR i realizowane w celu świadczenia najwyższej jakości usług.

6.

Bezpieczeństwo Danych

Strony Internetowe UK przywiązują wielką wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wdrożyliśmy zaawansowane środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy nasze procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić, że są one zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony danych i zapewniają skuteczną ochronę w dynamicznym środowisku internetowym.

7.

Zmiany w Polityce Bezpieczeństwa Danych

Strony Internetowe UK zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Danych. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlały aktualizacje w naszych procedurach, odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawne, lub ulepszenia w sposobie, w jaki chronimy dane osobowe. Użytkownicy zostaną poinformowani o ważnych zmianach poprzez naszą stronę internetową lub innymi środkami komunikacji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej sekcji, aby być na bieżąco z naszymi praktykami ochrony danych.

8.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt. Do dyspozycji są nasze dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej, w tym adres e-mail i numer telefonu. Nasi przedstawiciele są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Chcesz mieć stronę internetową?

© 2024 Strony Internetowe UK • All rights reserved