Polityka Anulowania / Zwrotów

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2024

1.

Zakres Polityki

Poniższa Politya Anulowania i Zwrotów są zgodne z prawem Wielkiej Brytanii i dotyczą wszystkich usług oferowanych przez Strony Internetowe UK, w tym projektowania stron internetowych, usług e-commerce i SEO.

2.

Warunki Anulowania

W przypadku usług projektowania stron internetowych, wymagana jest wpłata 50% wartości projektu przed rozpoczęciem prac. Jeśli prace zostały już rozpoczęte, ta wpłata nie podlega zwrotowi, jako rekompensata za poniesione przez firmę koszty. Dla usług SEO, opłaty uiszczane są miesięcznie z góry i również nie podlegają zwrotowi. Powyższe warunki odzwierciedlają nasze zobowiązania wobec pracowników i zasoby zaangażowane w projekty od momentu ich rozpoczęcia.

3.

Procedura Zwrotów

W przypadku, gdy zainstnieją przesłanki do zwrotu zgodnie z naszymi warunkami anulowania, proces zwrotu zostanie zainicjowany po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o anulowaniu. Zwrot zostanie przetworzony w sposób zgodny z pierwotną metodą płatności klienta, chyba że ustalono inaczej. Wszelkie zwroty będą przetwarzane jak najszybciej, jednak termin realizacji może zależeć od różnych czynników, w tym od procedur bankowych. Klient zostanie poinformowany o szacowanym czasie przetworzenia zwrotu.

4.

Ograniczenia anulowania

W niektórych przypadkach anulowanie usługi może nie kwalifikować się do zwrotu kosztów. W przypadku usług, które zostały w pełni zrealizowane przed anulowaniem, lub gdy anulowanie nastąpiło po terminie określonym w warunkach usługi, lub gdy nastąpiło już rozpoczęcie prac nad projektem, zwrot może nie być możliwy. Każdy przypadek anulowania będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

5.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki anulowania i zwrotów, lub chcą Państwo zainicjować proces anulowania usługi, prosimy o kontakt z nami. Można to zrobić za pośrednictwem e-maila, telefonu lub przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z naszą polityką, jak również pomoże przeprowadzić przez proces anulowania lub zwrotu kosztów. 

Chcesz mieć stronę internetową?

© 2024 Strony Internetowe UK • All rights reserved